Czarnogóra
Serbia
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

Senada - wyjście do kina

Dr Agnieszka Aysen Kaim zaprasza wszystkich, którzy mogą i mają ochotę w piątek 20 grudnia pójść do kina Charlie o godz. 12.45. Odbędzie się tam filmu "Senada".
koszt biletu: 12 zł.

Senada (2013)
Epizoda u životu berača željeza
1 godz. 15 min.
Kiedy Nazif dowiaduje się, że jego ciężarna żona nosi w sobie martwe dziecko, robi wszystko, by zarobić na niezbędną operację. Mimo starań i błagań nikt nie chce mu pomóc.
gatunek: Dramat,
produkcja: Francja, Włochy, Słowenia, Bośnia i Hercegowina,
premiera: 22 listopada 2013 (Polska), 13 lutego 2013 (świat)
reżyseria: Danis Tanović,
scenariusz: Danis Tanović

 

Wieczór serbski

Zapraszamy na spotkanie poświęcone Serbii!

Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe nr 10

Miło nam poinformować, że w zakładce Czasopismo - Numery archiwalne pojawił się spis treści oraz abstrakty z najnowszego numeru Południowosłowiańskich Zeszytów Naukowych. Zachęcamy do lektury.

Dzień Mobilności 2013

Zapraszamy Państwa na Dzień Mobilności

Spotkanie KNS 27.11.2013

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 27 listopada (środa) o godzinie 16 odbędzie się walne zebranie Koła Naukowego Slawistów im. św. św. Cyryla i Metodego. Podczas zebrania zostanie wybrany nowy Zarząd KNS. Omówione zostaną ponadto kwestie organizacyjne.

 

Funkcje organizacyjno-administracyjne

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym wykazem funkcji organizacyjno-administracyjnych, pełnionych przez pracowników Katedry Slawistyki Południowej w roku akademickim 2013/2014.

Zwracamy uwagę studentów na fakt, iż od 1 listopada 2013 roku zmienił się opiekun Koła Naukowego Slawistów im. Św. Św. Cyryla i Metodego. Nowym opiekunem Koła Naukowego jest dr Katarzyna Bednarska.

 

Oferta stypendialna BUWIWM 2014

UWAGA STUDENCI!

Kandydaci na zagraniczne stypendia semestralne i miesięczne zobowiązani są do złożenia podania w sekretariacie Katedry do dnia 6 listopada br.

Informację o ofercie można pobrać TUTAJ

 

Spotkanie integracyjne 28.10.2013

W imieniu studentów I i II roku łódzkiej slawistyki serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie integracyjne (fuksówkę): dnia 28 X 2013, o godzinie 16:30 w sali 303 Katedry Slawistyki Południowej przy ulicy Lipowej 81.

W programie:
- prezentacje autorstwa studentów II roku
- śpiewanie słoweńskich piosenek
- konkurs z nagrodami

 

14.10.2013 - godziny dziekańskie

Informujemy, iż w dniu 14 października (poniedziałek) decyzją Pana Dziekana prof. dra hab. Piotra Stalmaszczyka zajęcia dydaktyczne zostają odwołane od godz. 8:00 do godz. 14:00.

 

Wykład monograficzny "Szlakami starożytnych i średniowiecznych zabytków Bułgarii i Serbii"

 

Katedra Slawistyki Południowej

zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczęszczania na wykład monograficzny zatytułowany

Szlakami starożytnych i średniowiecznych zabytków Bułgarii i Serbii 

Celem wykładu będzie przybliżenie i omówienie wybranych, a zarazem ważnych zabytków architektury i sztuki Bułgarii i Serbii w okresie starożytnym i średniowiecznym ze zdecydowanym naciskiem na ten ostatni, związany z rozwojem państwowości samych Słowian południowych. Wśród poruszanych zagadnień podniesione zostaną m.in. następujące kwestie ? przykłady znanych zabytków sztuki trackiej i rzymskiej (np. grobowiec tracki w Kazanłyku, ośrodek kultowy w Perperikonie), sztuka i architektura dawnych stolic bułgarskich (Pliski, Wielkiego Presławia, Wielkiego Tyrnowa), średniowieczna Ochryda i Prespa, twierdza w Niszu i zamek Golubac (w Serbii), zabytki sakralne (monastery w Studenicy, Gračanicy, Ravanicy i Visoki Dečani, klasztor Riłski), a także zabytki serbskie i bułgarskie związane z Górą Athos ? klasztory Chilandarski i Zografski. Zajęcia będą bogato ilustrowane materiałem fotograficznym i ikonograficznym oraz mapami (multimedia), sytuującymi omawiane zabytki na szlakach turystycznych obu państw.

Wykład poprowadzi Pan dr Kirił Marinow z Katedry Historii Bizancjum Instytutu Historii UŁ, archeolog i historyk o specjalności bizantynologiczno-slawistycznej. Wykład będzie prowadzony w języku polskim

 

Wykład prowadzony będzie w II semestrze w ramach  zajęć z bloku B.

Zajęcia skierowane są do wszystkich studentów filologii słowiańskiej i filologii południowosłowiańskiej.

Zapisy na zajęcia przyjmowane są w sekretariacie w ciągu I-go semestru.

 

 

Konferencja Biblia Slavorum Apocryphorum III

W dn. 3-5 października 2013 r. odbyła się konferencja, objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej, trzecia z cyklu ?Biblia Slavorum Apocryphorum?. Konferencja, zatytułowana ?Varia?, została zorganizowana przez Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) przy współudziale Katedry Slawistyki Południowej oraz Katedry Historii Bizancjum (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ). Podczas otwarcia konferencji zebranych gości i uczestników powitali: Prorektor UŁ ds. Nauki prof. Antoni Różalski oraz  Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Piotr Stalmaszczyk.

Konferencja zgromadziła ponad trzydziestu badaczy z ośrodków naukowych w Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Łódzki) i Europie: z Austrii (Uniwersytet Wiedeński), Bułgarii (Uniwersytet im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii, Instytut Literatury Starobułgarskiej Bułgarskiej Akademii Nauk), Czech (Instytut Slawistyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze), Norwegii (Uniwersytet w Oslo), Rosji (Sankt-Petersburgski Uniwersytet Państwowy, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie), Słowacji (Instytut Slawistyki im. Jana Stanislava Słowackiej Akademii Nauk), Włoch (Uniwersytet Roma III w Rzymie), a także spoza Europy (Uniwersytet w Winnipeg, Kanada). Czynny udział w konferencji wzięli pracownicy Katedry Slawistyki Południowej (prof. Georgi Minczew, dr Ivan Petrov, dr Małgorzata Skowronek), Studium Języków Obcych UŁ (dr Anna Maciejewska) oraz doktoranci Katedry Historii Bizancjum (mgr Zofia Brzozowska, mgr Jan Wolski).