Przedłużenie pracy zdalnej do 03.05.2020 r.

Informujemy o nowym Komunikacie Rektora UŁ oraz Zarządzeniu Rektora UŁ nr 108 z dnia 6.04.2020 r. w sprawie przedłużenia okresu pracy zdalnej pracowników UŁ,

treści aktów prawnych dostępne są na stronie --> https://covid19.uni.lodz.pl/zarzadzenia-i-komunikaty/

treść Zarządzenia Rektora UŁ nr 108 z dnia 06.04.2020 r.  --> https://covid19.uni.lodz.pl/…/zarz.-nr-108-z-6.04.2020-r.pdf

Informacja od dra hab. Ivana N. Petrova, prof. UŁ

Drodzy Studenci,

w imieniu wszystkich wykładowców filologii słowiańskiej UŁ oraz własnym chcę Wam podziękować za zaangażowanie w naukę w tych pierwszych dwóch tygodniach trudnego dla nas wszystkich okresu, za sumienne wywiązywanie się z zadań, za wspieranie się nawzajem, a także za wspieranie nas, nauczycieli akademickich. Tak, Wy też nas wspieracie i pomagacie nam – poprzez swoją odpowiedzialną i jednocześnie przyjazną postawę, szybkie reagowanie, a także samodzielność i kreatywność. Prosimy, byście nadal byli właśnie tacy – wówczas będzie nam wszystkim raźniej przetrwać ten czas i łatwiej zminimalizować negatywne skutki obecnej sytuacji, wspólnie dbając o to, byście kontynuowali naukę.

Jeżeli ktoś z Was nie odpowiedział jeszcze na zaproszenie każdego wykładowcy do uczestnictwa w przedmiocie (wysyłamy je na Wasze adresy indywidualne oraz grupowe, a także w systemie USOS), to bardzo proszę, byście jak najszybciej to zrobili. Wystarczy krótki mail z potwierdzeniem, że otrzymaliście materiały, zadania albo informację o spotkaniu online. Pamiętajcie, że udział w zajęciach realizowanych obecnie w formie zdalnej jest obowiązkowy. Zapewniam jednocześnie, że postaramy się uwzględnić każdą indywidualną sytuację. Rozumiemy, że nie zawsze możecie uczestniczyć w zajęciach z czasie rzeczywistym, ale musimy wiedzieć, że nasze wiadomości do Was docierają.

Proszę także każdego z Was, niezależnie od grupy językowej i roku studiów, by przynajmniej dwa razy w tygodniu łączyć się głosowo z naszymi lektorami i ćwiczyć przy ich pomocy mówienie i rozumienie ze słuchu. Przedmioty bardziej teoretyczne można pod kierunkiem wykładowców opanować z książek, natomiast nauczyć się dobrze języka obcego bez kontaktu bezpośredniego - choćby chwilowo i przez Internet - na pewno się nie da. Dlatego bądźcie z nami w kontakcie!

Życzę wszystkim zdrowia, wytrwałości i wiosennej (mimo wszystko) pogody ducha.

dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ

kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ

Zdalne prowadzenie zajęć

Drodzy Studenci,

publikujemy wykaz wszystkich przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w podziale na poszczególne roczniki. Przy każdym przedmiocie znajduje się informacja, czy na czas zawieszenia zajęć kontaktowych będzie on prowadzony w sposób całkowicie zdalny, czy też jakaś część materiału (np. konwersacje w wypadku praktycznej nauki języków, referaty lub ustne prezentacje) będzie musiała zostać później odrobiona. Prosimy Was o kontakt mailowy z Waszymi wykładowcami, którzy poinformują Was o zasadach i trybie realizacji każdego z przedmiotów. Wykładowcy sami także będą się kontaktować z Wami mailowo, ale prosimy w pierwszej kolejności o upewnienie się, że wszystkie kanały kontaktu elektronicznego działają poprawnie.

Co do zasady, każdy wykładowca podzieli materiał na jednostki w przybliżeniu równoważne jednym zajęciom stacjonarnym, a termin zdalnego przerobienia i odesłania jednej części materiału wyznaczy za tydzień lub za dwa tygodnie w dniu, w którym zgodnie z planem prowadzi zajęcia. Prosimy wobec tego o systematyczne i terminowe wywiązywanie się z postawionych zadań: od tego m.in. będą zależały oceny końcowe w sesji.

Niektóre przedmioty (przede wszystkim dotyczy to praktycznej nauki języków) będą miały także elementy realizowane w czasie rzeczywistym (konwersacje indywidualne lub grupowe na Skype lub Facebook). Konkretny czas takich zajęć zostanie ustalony z każdą grupą przez wykładowcę, w terminie zbliżonym do wynikającego z rozkładu zajęć. W wypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt w pierwszej kolejności z prowadzącymi przedmiot oraz z opiekunami roczników.

Czytaj więcej: Zdalne prowadzenie zajęć

Informacja o prowadzeniu zajęć

Drodzy Studenci,

w najbliższych dniach opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook informacje na temat organizacji zdalnego kształcenia na filologii słowiańskiej w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na UŁ. Wytyczne będą zawierać wykaz przedmiotów prowadzonych całkowicie zdalnie (przy użyciu przede wszystkim kontaktu mailowego, ewentualnie innych narzędzi typu Skype lub YouTube) oraz tych przedmiotów, które będą prowadzone w sposób częściowo zdalny (z koniecznością ustnego przerobienia / zaliczenia części materiału po przywróceniu zajęć kontaktowych). 

Udział w zajęciach realizowanych w formie zdalnej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, a terminowe zaliczenie odpowiednich partii materiału we wskazanej przez wykładowców formie będzie jednym z warunków uzyskania końcowego zaliczenia z przedmiotu. Proszę o śledzenie komunikatów na stronie i profilu FB Katedry oraz o regularne sprawdzanie Waszych grupowych skrzynek mailowych, a także adresów podanych w systemie USOS. 

W tych nietypowych i skomplikowanych warunkach proszę Was o wyrozumiałość, cierpliwość, odpowiedzialność i wzajemną pomoc. Nasi wykładowcy dołożą wszelkich starań, abyście mogli kontynuować naukę mimo czasowego zawieszenia zajęć na uczelni.

dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ

Zawieszenie zajęć do 14 kwietnia 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, opierając się na zaleceniach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, władze Uniwersytetu Łódzkiego od dnia 11.03 zawieszają, do 14 kwietnia 2020 r., działalność dydaktyczną Uczelni (tj. wykłady, ćwiczenia i inne zajęcia). Zamknięte dla użytkowników będą m.in. BUŁ i Centrum Wychowania Fizycznego UŁ.

W LINKU znajduje się zarządzenie Rektora UŁ, poprzednie komunikaty władz UŁ oraz oficjalne zalecenia GIS i Ministerstwa Zdrowia.

Ogłoszenie - zajęcia z prof. Ivanem Biliarskim

Przypominamy, że od poniedziałku 9 marca zaczynają się zajęcia z prof. Ivanem Biliarskim z Bułgarii, visiting professor w naszej Katedrze.

Szczegóły (zarówno na temat obowiązkowych zajęć z nauki praktycznej języka bułgarskiego dla II roku II stopnia oraz na temat zajęć z Bloku B) znajdziecie w rozkładzie zajęć. 

Odwołanie godzin dziekańskich w dniu 06.03.2020 oraz komunikat Rektora z 04.03.2020 r.

W związku z komunikatem Rektora UŁ o odwołaniu uroczystości, zgromadzeń i konferencji naukowych w Uniwersytecie Łódzkim ( --> PLIK), informujemy, że na Wydziale Filologicznym nie odbędzie się planowany na 6 marca Dzień Otwarty, tym samym odwołano ustanowione w tym terminie godziny dziekańskie. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

Warsztaty wyplatania marteniczek - galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z warsztatów wyplatania marteniczek.

Czytaj więcej: Warsztaty wyplatania marteniczek - galeria zdjęć

Odwołanie zajęć dr Zofii Brzozowskiej, 02.03.2020 r.

Dr Zofia Brzozowska odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniu 02.03.2020 r. 

Zebranie Koła Naukowego Slawistów UŁ im. Św. Św. Cyryla i Metodego 02.03.2020 r.

Koło Naukowe Slawistów UŁ im. Św. Św. Cyryla i Metodego serdecznie zaprasza na zebranie, które się odbędzie 2 marca (poniedziałek) o godz. 16.15 w sali 2.43. W trakcie spotkania omówione zostaną kwestie związane z planowanym wyjazdem do Słowenii, jak i inne projekty Koła.

Odwołanie zajęć dr Zofii Brzozowskiej, 24-28.02.2020 r.

Dr Zofia Brzozowska odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniach 24-28.02.2020 r.