Czarnogóra
Serbia
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

Grant - konkurs HARMONIA 9

 

 

 

Z radością informujemy, że zespół paleoslawistów z Centrum Ceraneum i z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ otrzymał kolejny grant.
Jest to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs HARMONIA 9, panel HS) pt. Literatura polemiczna Słowian prawosławnych w średniowieczu, który będzie realizowany w Katedrze Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ w latach 2018-2021 przez zespół w składzie: prof. dr hab. Georgi Minczew (kierownik), dr Zofia Brzozowska, dr Agata Kawecka, dr Marek Majer, dr hab. Ivan Petrov, dr Małgorzata Skowronek oraz pracownik Centrum Ceraneum UŁ dr Jan Wolski i pracownik Studium Języków Obcych UŁ dr Anna Maciejewska.
Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi z uniwersytetów i placówek akademickich Bułgarii, Danii i Włoch (na prawach formalnych współwykonawców projektu).
Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Prof. A. Zatorska - konsultacje w zimowej sesji poprawkowej 2017/18

Konsultacje prof. A. Zatorskiej w sesji poprawkowej odbędą się w piątek 16 lutego w godz. 11.00-13.00 gab. 4.71.

Dodatkowa rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+ w r. ak. 2017/2018

W terminie 01.02.-28.02.2018 r. trwa dodatkowa rekrutacja na praktyki w ramach programu ERASMUS+ (mobilność powinna zostać zrealizowana do 30.09.2018 r.).
Szczegółowe informacje na temat trybu składania wymaganych dokumentów dostępne są na stronie BWZ UŁ: http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki

Rozkład zajęć - sem. letni 2017/2018

W zakładce ROZKŁAD ZAJĘĆ mogą państwo zapoznać się z rozkładem zajęć w semestrze letnim 2017/2018.

Mgr S. Aleksandrova - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

środa, 24.01., godz. 8:30 - 10:00
poniedziałek, 12.02., godz. 8:30 - 10:00

Mgr S. Miletić - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

wtorek, 23.01. 11:30-13:00
czwartek, 25.01. 09:00-10:30
wtorek, 07.02. 09:00-10:30
poniedziałek 12.02. 09:00-10:30

Dr K. Bednarska - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

środa, 31.01, godz. 10:00-11:30
środa, 14.02, godz. 10:00-11:30

Dr A. Stefan - konsultacje w sesji zimowej 2017/18

wtorek, 23.01. g. 9.00-10.30
czwartek, 25.01. g. 9.00-10.30
wtorek, 13.02. g. 9.00-10.30

Dr A. Kawecka - konsultacje w sesji zimowej 2017/2018

poniedziałek, 22.01., godz. 10.00-11.30
wtorek, 23.01., godz. 10.00-11.30
poniedziałek, 12.02., godz. 10.00-11.30

Przedmiot z bloku B: Język białoruski – historia, teraźniejszość, perspektywy

W trakcie zajęć studenci poznają historię języka białoruskiego oraz obecną sytuację językową na Białorusi. Zostanie przedstawiona specyfika języka białoruskiego na tle innych języków słowiańskich oraz zaprezentowana możliwość jego wykorzystania do porównawczych badań slawistycznych.
Studenci będą mieli również możliwość poznania podstaw współczesnego języka białoruskiego.
 
Prowadzący: dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska
Liczba godzin: 30
Liczba punktów ECTS: 4
 
Termin zgłoszeń: 24 stycznia (sekretariat Katedry Filologii Słowiańskiej, 4.88)

Oferta przedmiotu z bloku B - język kongresowy (angielski) dla slawistów

Kurs języka angielskiego. Zajęcia przebiegają dwutorowo: z jednej strony odbywa się nauka standardowych sprawności językowych oraz gramatyki, z drugiej strony nacisk kładziony jest na aspekty języka angielskiego związane z dziedziną slawistyki (angielskojęzyczne materiały dotyczące krajów słowiańskich, ich historii, kultury i języków; słownictwo, podstawowe problemy transliteracji). Poziom zostanie dostosowany do potrzeb uczestników (oczekiwany przedział między A2 a C1); w razie dużego zainteresowania oraz rozbieżności poziomów istnieje możliwość utworzenia dwóch grup.
Prowadzący: dr Marek Majer
Wymiar godzin: 30
Liczba punktów ECTS: 4

Termin zgłoszeń: 24 stycznia (sekretariat Katedry Filologii Słowiańskiej, 4.88)

Dr hab. A. Zatorska - konsultacje i egzaminy w sesji zimowej 2018

- 18 stycznia czwartek (plan poniedziałkowy) 12.00-13.30 konsultacje, gab. 4.71
- 19 stycznia piątek 8.30-10.00 I rok pierwszego stopnia poprawa kolokwiów s. 1.52
- 22.01. poniedziałek 12.00-14.00 konsultacje, gab. 4.71
- 26.01. piątek 11.00-14.30 egzamin z Kultury i stylistyki języka polskiego gab. 4.71
- 29.01. poniedziałek 9.30-12.30. egzamin z Teorii i metodologii badań językoznawczych; 12.30-13.30 konsultacje, gab. 4.71
- 30.01. wtorek od 10.00 I rok pierwszego stopnia egzamin ze Wstępu do językoznawstwa, gab. 4.71

18-19.12.2017 - nieczynny sekretariat

W dniach 18-19 grudnia sekretariat Katedry będzie nieczynny.

FORUM BUŁGARSKIE - relacja

7-8 grudnia na Wydziale Filologicznym UŁ odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa p.t. FORUM BUŁGARSKIE. Bułgaria i bułgarystyka w zmieniającym się świecie. W konferencji wzięło udział ponad 60 uczestników z Polski, Bułgarii i Słowacji, którzy zaprezentowali referaty o tematyce językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej, a także polityczno-socjologicznej.

 

List od bułgarskiego Ministra Edukacji i Nauki

Katedra Filologii Słowiańskiej otrzymała list od bułgarskiego Ministra Edukacji i Nauki Krasimira Valcheva.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.

Prof. A. Zatroska - odrabianie zajęć 15 i 18.12.2017

Odrabianie zajęć z prof. A. Zatorską
 
- I rok 1 stopnia piątek 15 grudnia s. 1.52 w godz. 13.30-14.15 Wstęp do językoznawstwa, 14.15-15.00 Analiza językoznawcza I rok 2 stopnia Kultura i stylistyka j. polskiego poniedziałek 18 grudnia 11.45-13.15 s. 28
 
- I rok 2 stopnia Teorie i metodologie językoznawcze poniedziałek 18 grudnia 15.00-15.45 (tu proszę o jakąś małą salę)
 
W związku z powyższym konsultacje A. Zatorskiej zamiast w poniedziałek 18 grudnia odbędą się we wtorek 19 grudnia w godz. 12.00-13.30.
 
Odrabianie zajęć związane jest z tegorocznym kalendarzem i zw. z nim brakującymi godzinami dydaktycznymi.

Forum bułgarskie

Zapraszamy Państwa na konferencję Forum bułgarskie. Bułgaria i bułgarystyka w zmieniającym się świecie.

PROGRAM

Polska Komisja Akredytacyjna - spotkanie ze studentami

W dniach 4-5 grudnia sześć specjalności prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŁ (w tym filologia słowiańska) przechodzi wizytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W imieniu władz Wydziału oraz Katedry serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie z ekspertem Komisji, którego zadaniem jest wysłuchanie Państwa opinii i uwag na temat studiów. Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 4 grudnia, o godz. 13.30 w auli A4 i odbędzie bez udziału pracowników Wydziału.

Studentów należących do kół naukowych zapraszamy również na dodatkowe, osobne spotkanie, które odbędzie się we wtorek, 5 grudnia, o godz. 10.00 w sali 0.07.