Publikacje pracowników Katedry

  • Drukuj

Miło nam Państwa poinformować o dwóch nowych publikacjach pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej:

Ivan Petrov, Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV - początek XVII wieku), Łódź 2015.


G. Minczew, M. Skowronek, J. M. Wolski, Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie (Series Ceranea tom 1), Łódź 2016.


Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce PUBLIKACJE.