Czarnogóra
Serbia
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

SlovoSlavia. Studia z etnolongwistyki słowiańskiej

Informujemy o najnowszej publikacji pracownika Katedry Filologii Słowiańskiej prof. Dejana Ajdačicia.

Zdjęcie użytkownika Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia ERASMUS+ w semestrze letnik 2018/2019

BWZ UŁ przygotowało zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia Erasmus+ w sem. letnim 2018/19. Zasady i formularz zgłoszeniowy zostały podwieszone na stronie BWZ UŁ: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201819.

Prof. A. Zatorska - konsultacje w sesji letniej 2017/18

środa 13.06 godz. 10.00-11.30 s. 2.37
wtorek 19.06 godz. 10.00-11.30 s. 2.37
piątek 22.06 godz. 9.00-10.00 s. 2.37

Dr A. Kawecka - dyżury w sesji letniej 2017/18

poniedziałek, 11.06. - 7.30-9.00, p. 4.73
wtorek, 26.06. - 8.00-9.30, p. 4.73
wtorek, 26.06. - 10.00-11.30 - egzamin z Historii języka bułgarskiego, s. 2.06

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2018)

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku oceny programowej, dokonanej przez Polską Komisję Akredytacyjną na studiach I i II stopnia, prowadzony na Wydziale Filologicznym UŁ kierunek "filologia" (wraz ze wszystkimi specjalnościami w ramach kierunku, w tym - specjalnością "filologia słowiańska") otrzymał ocenę pozytywną. Współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, a także infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia otrzymały ocenę wyróżniającą.

Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej

dr hab. J. Mazurkiewicz-Sułkowska - odwołanie zajęć 22 i 24 maja 2018

Dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska odwołuje wszystkie zajęcia i konsultacje w dniach 22.052018 i 24.05.2018.

Rekrutacja na studia 2018/2019

UWAGA: Trwa rejestracja na studia slawistyczne na Uniwersytecie Łódzkim! Kandydaci (zarówno na studia licencjackie I stopnia, jak i studia magisterskie II stopnia) rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŁ, gdzie podane są także szczegółowe zasady i terminy tegorocznej rekrutacji.
 
Rejestracja na studia odbywa się TUTAJ.
 
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Katedry.

Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress

Z radością informujemy o najnowszej monografii dr Zofii Brzozowskiej, napisanej we współautorstwie z prof. dr. hab. Mirosławem J. Leszką z Katedry Historii Bizancjum UŁ, pt. Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress.

Redaktorem językowym publikacji był dr Marek Majer.

Monografia powstała w ramach międzynarodowego projektu badawczego, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, pt. Państwo bułgarskie w latach 927-969. Epoka cara Piotra I Pobożnego. Był on realizowany w Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum (Uniwersytet Łódzki), w latach 2015-2018, we współpracy z badaczami z Uniwersytetu im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii (Bułgaria).


Byzantina_Lodziensia_XXXV

Prof. A. Zatroska - odrabianie zajęć 15.05.2018

Odrabianie zajęć z prof. Agnieszką Zatorską:

- 1 rok, studia magisterskie, seminarium magisterskie - 15.05.2018 (wtorek), godz. 14:30-16:00, sala 1.52.

Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej

Z radością informujemy o najnowszej publikacji dr Małgorzaty Skowronek pt. Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej.

Monografia stanowi czwarty tom „Series Ceranea” i dotyczy drugiego przekładu słowiańskiego Palei historycznej – bizantyńskiej kompilacji tekstów rozmaitej proweniencji na tematy biblijne, zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Jak pisze sama Autorka:

Zamiarem moim było ukazanie sposobów odczytania pewnego średniowiecznego tekstu literackiego – zarówno odczytów skierowanych w głąb niego samego, jak i ukazujących go w najbliższym mu środowisku relacji intertekstualnych. Pozostaję jednak z nadzieją, że każdy głos dotyczący nawet jednego tylko zabytku z niezmierzonego dziedzictwa Slaviae Orthodoxae, tym bardziej zabytku przekazywanego w odmiennych szatach językowych i przyjmującego rozmaite postacie, prowadzi do lepszego poznania nie tylko tego jego komponentu, jakim jest stricte literatura, lecz także tworzących go: myśli i ducha.

Publikacja jest dostępna na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

Mgr S. Miletić - odwołanie zajęć 14-17.05.2018

Z powodu wyjazdu służbowego mgr Sanja Miletić odwołuje zajęcia w dniach 14-17 maja.

Rekrutacja na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku 2018/2019

 
Kalendarz spotkań
(termin i miejsce do wyboru studenta, bez względu na kierunek studiów UŁ):
 
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ: 16 maja 2018 (środa), godz. 11:30, sala F-16, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37, budynek F
Wydział Nauk Geograficznych UŁ: 15 maja 2018 (wtorek), godz. 12:00, sala 13/14, mała aula w budynku ul. Narutowicza 88
Wydział Filologiczny UŁ: 15 maja 2018 (wtorek), godz. 10:00-11:30, sala 0.43, ul. Pomorska 171/173
Wydział Prawa i Administracji UŁ: 16 maja (środa), godz. 13:30-15:00, sala 2.46, ul. Kopcińskiego 8/12
 
Podstawowe informacje:
- wyjazdy na zagraniczne praktyki w ramach Erasmus+ z UŁ będą możliwe w okresie: 1.08.2018-30.09.2019 (od 2 do 12 miesięcy) w różnych instytucjach, w ponad 30 europejskich krajach.
- praktyki powinny być powiązane z kierunkiem studiów studenta;
- wyjazdy na praktyki z dofinansowaniem z Erasmus+ na max. 3 miesiące.
- student samodzielnie szuka oferty praktyk;
- wyjazdy dla studentów i przyszłych absolwentów UŁ, którzy obronią się do max. 30.09.2018r.;
- rekrutacja na wyjazdy na praktyki 14.05 - 22.06.2018
 
Przykładowe strony z ofertami praktyk:
https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities;
https://erasmusintern.org/
https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-praktyki/oferty
 

Rekrutacja pracowników naukowo-dydaktycznych na wyjazdy dydaktyczne w ramach programu ERSAMUS+ w roku ak. 2018/2019

Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ zaprasza do udziału w kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne w roku 2018/19.

W tym roku kwalifikacja pracowników UŁ trwa od 27 kwietnia 2018 roku do 27 czerwca 2018 roku. Realizacja wyjazdów STA możliwa jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Zasady rekrutacji, inne niezbędne informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie BWZ.

Prof. A. Zatorska - odwołanie zajęć 07-09.05.2018

Prof. A. Zatorska odwołuje zajęcia i konsultacje w dniach 7-9 maja 2018 r. z powodu wyjazdu służbowego.
Odrabianie zajęć i konsultacji:
- I rok 1 stopnia, Najstarszy słowiański język literacki, piątek 11 maja godz. 8.30-10.00, s. 2.06
- I rok 1 stopnia, Najstarszy słowiański język literacki, środa 16 maja godz. 15.15-16.45, s. 2.06
- dodatkowe konsultacje: czwartek 10 maja 10.00-10.45 oraz środa 16 maja godz. 14.15-15.00, gab. 4.71

Wykład i warsztaty dr L. Čevnik

V sredo, 18. 4., ob 11.45 lepo vabljeni na predavanje in delavnico z dr. Lucijo Čevnik. Govorila bo o samopodobi mladih.

Serdecznie zapraszamy na wykład i warsztaty dr Luciji Čevnik w środę, 18 kwietnia, o godz.11:45. Prowadząca opowie o samoocenie młodzieży.

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki 2018

Wydarzenia organizowane przez Katedrę Filologii Słowiańskiej UŁ:
 
wtorek 17 kwietnia 15:15–16:45 Warsztat tańców bułgarskich, ul. Pomorska 171/173, s.2.43
 
środa 18 kwietnia 16:00–17:30 SLOVENIJA – edina država z LOVE v nazivu. SŁOWENIA – jedyny kraj z LOVE w nazwie, ul. Pomorska 171/173, s.2.43
 
17–18 kwietnia 10:00–18:00 wystawa Bułgaria – historia i współczesność, ul. Pomorska 171/173, hall na 4. piętrze

Wykład prof. M. Wtorkowskiej - 12.04.2018

W najbliższy czwartek (12.04.2018) w godz. 12.30-14.15, s. 2.43, prof. Maria Wtorkowska z Uniwersytetu w Lublanie wygłosi wykład pt.
"Nasz wygląd zależy od tego, w jakim lustrze się przejrzymy" - z badań nad stereotypem Słoweńców,
"Naš videz je odvisen od ogledala, v katerem se ogledujemo" - iz raziskav stereotipov o Slovencih.

dr hab. J. Mazurkiewicz-Sułkowska - odwołanie zajęć 27.03.2018

27 marca 2018 dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska odwołuje zajęcia i konsultacje.
 

Odszedł prof. Marinko Zekić

Z głębokim smutkiem informujemy Państwa o śmierci dr. hab. Marinka Zekicia, znanego slawisty i badacza kultury Bałkanów.

Pan Marinko Zekić w latach 90. XX wieku był pracownikiem Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ 
i pozostanie w naszej pamięci jako znakomity uczony, oddany studentom nauczyciel akademicki, autor cennych prac naukowych oraz cieszący się autorytetem w środowisku naukowym badacz.
 
Nasze kondolencje kierujemy do całego Zespołu Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM, a także Przyjaciół i Uczniów Zmarłego, wszystkich tych, którzy najgłębiej odczuli jego odejście.