ERASMUS+ dla pracowników

Ścieżka dostępu do wykazu aktualnych umów w ramach programu ERASMUS+:

1)      Logowanie na stronie https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

2)      Proszę wybrać opcję „Dla pracownika” a następnie „Wymiana studencka”

 

 

3)      Proszę wybrać „ umowy uczelni” i  określić przynajmniej następujące kategorie:
Status umowy – podpisana

 

Program – Erasmus+
Typ współpracy:  
Jednostka:

 

W przypadku Wydział Filologicznego umowy należy wyszukać wg jednostek:
Katedra Pragmatyki Językowej: fil. angielska, hiszpańska, romańska, włoska
Katedra Dramatu i Teatru: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, fil. polska
Zakład Literatury Austrii i Szwajcari: fil. niemiecka, południowosłowiańska, rosyjska, klasycznej  
Umowy dla ONBPK można wyszukać wpisując jednostkę: Uniwersytet Łódzki   

 

 

4)      Proszę wejść w szczegóły danej umowy, w których są widoczne dane uczelni, liczba dostępnych miejsc dla pracowników, strona uczelni dot. mobilności. W uwagach mogą pojawić się dodatkowe informacje.

 

 

 

Wykaz umów Erasmus+ w Excelu jest dostępny na stronie BWZ UŁ: https://bwz.uni.lodz.pl/wyjazdy-pracownikow/wyjazdy-nauczycieli-sta. Jest to wykaz z początku kwalifikacji pracowników STA.

 

 

Umowy w USOSweb są aktualizowane na bieżąco.