Czarnogóra
Serbia
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

Oferta stypendialna BUWIWM 2014

UWAGA STUDENCI!

Kandydaci na zagraniczne stypendia semestralne i miesięczne zobowiązani są do złożenia podania w sekretariacie Katedry do dnia 6 listopada br.

Informację o ofercie można pobrać TUTAJ

 

Spotkanie integracyjne 28.10.2013

W imieniu studentów I i II roku łódzkiej slawistyki serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie integracyjne (fuksówkę): dnia 28 X 2013, o godzinie 16:30 w sali 303 Katedry Slawistyki Południowej przy ulicy Lipowej 81.

W programie:
- prezentacje autorstwa studentów II roku
- śpiewanie słoweńskich piosenek
- konkurs z nagrodami

 

14.10.2013 - godziny dziekańskie

Informujemy, iż w dniu 14 października (poniedziałek) decyzją Pana Dziekana prof. dra hab. Piotra Stalmaszczyka zajęcia dydaktyczne zostają odwołane od godz. 8:00 do godz. 14:00.

 

Wykład monograficzny "Szlakami starożytnych i średniowiecznych zabytków Bułgarii i Serbii"

 

Katedra Slawistyki Południowej

zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczęszczania na wykład monograficzny zatytułowany

Szlakami starożytnych i średniowiecznych zabytków Bułgarii i Serbii 

Celem wykładu będzie przybliżenie i omówienie wybranych, a zarazem ważnych zabytków architektury i sztuki Bułgarii i Serbii w okresie starożytnym i średniowiecznym ze zdecydowanym naciskiem na ten ostatni, związany z rozwojem państwowości samych Słowian południowych. Wśród poruszanych zagadnień podniesione zostaną m.in. następujące kwestie ? przykłady znanych zabytków sztuki trackiej i rzymskiej (np. grobowiec tracki w Kazanłyku, ośrodek kultowy w Perperikonie), sztuka i architektura dawnych stolic bułgarskich (Pliski, Wielkiego Presławia, Wielkiego Tyrnowa), średniowieczna Ochryda i Prespa, twierdza w Niszu i zamek Golubac (w Serbii), zabytki sakralne (monastery w Studenicy, Gračanicy, Ravanicy i Visoki Dečani, klasztor Riłski), a także zabytki serbskie i bułgarskie związane z Górą Athos ? klasztory Chilandarski i Zografski. Zajęcia będą bogato ilustrowane materiałem fotograficznym i ikonograficznym oraz mapami (multimedia), sytuującymi omawiane zabytki na szlakach turystycznych obu państw.

Wykład poprowadzi Pan dr Kirił Marinow z Katedry Historii Bizancjum Instytutu Historii UŁ, archeolog i historyk o specjalności bizantynologiczno-slawistycznej. Wykład będzie prowadzony w języku polskim

 

Wykład prowadzony będzie w II semestrze w ramach  zajęć z bloku B.

Zajęcia skierowane są do wszystkich studentów filologii słowiańskiej i filologii południowosłowiańskiej.

Zapisy na zajęcia przyjmowane są w sekretariacie w ciągu I-go semestru.

 

 

Konferencja Biblia Slavorum Apocryphorum III

W dn. 3-5 października 2013 r. odbyła się konferencja, objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej, trzecia z cyklu ?Biblia Slavorum Apocryphorum?. Konferencja, zatytułowana ?Varia?, została zorganizowana przez Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) przy współudziale Katedry Slawistyki Południowej oraz Katedry Historii Bizancjum (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ). Podczas otwarcia konferencji zebranych gości i uczestników powitali: Prorektor UŁ ds. Nauki prof. Antoni Różalski oraz  Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Piotr Stalmaszczyk.

Konferencja zgromadziła ponad trzydziestu badaczy z ośrodków naukowych w Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Łódzki) i Europie: z Austrii (Uniwersytet Wiedeński), Bułgarii (Uniwersytet im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii, Instytut Literatury Starobułgarskiej Bułgarskiej Akademii Nauk), Czech (Instytut Slawistyki Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze), Norwegii (Uniwersytet w Oslo), Rosji (Sankt-Petersburgski Uniwersytet Państwowy, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie), Słowacji (Instytut Slawistyki im. Jana Stanislava Słowackiej Akademii Nauk), Włoch (Uniwersytet Roma III w Rzymie), a także spoza Europy (Uniwersytet w Winnipeg, Kanada). Czynny udział w konferencji wzięli pracownicy Katedry Slawistyki Południowej (prof. Georgi Minczew, dr Ivan Petrov, dr Małgorzata Skowronek), Studium Języków Obcych UŁ (dr Anna Maciejewska) oraz doktoranci Katedry Historii Bizancjum (mgr Zofia Brzozowska, mgr Jan Wolski).

Umowa

Informacja dla studentów I roku 1 stopnia. 

Przypominamy o konieczności podpisania umowy. Studenci, którzy nie podpiszą jej w terminie, zostaną skreśleni z listy studentów. Umowę podpisać należy w Dziekanacie, p. nr 3, u p. mgr Moniki Iwanowskiej.

 

 

Inauguracja I roku 2013/2014

Spotkanie inauguracyjne dla studentów 1 i 2 stopnia odbędzie się 30 września (poniedziałek) w auli prof. Wacława Szuberta na Lindleya 5 o godz. 17.30.

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dla studentów I roku studiów licencjackich odbędzie się 2 października (środa) o godz. 14.00 w budynku Katedry Slawistyki Południowej (ul. Lipowa 81) w sali nr 9.

Konferencja Biblia Slavorum Apocryphorum. III. Varia

W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa na międzynarodową konferencję naukową Biblia Slavorum Apocryphorum III. Varia, która odbędzie się w dniach 3-5 października 2013.

Program konferencji.

 

Zebranie pracowników Katedry

Szanowni Państwo!

W czwartek 19.09 o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie Katedry. Omówiony zostanie nowy plan zajęć.

 

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

Na Wydziale Filologicznym UŁ

 

dla studiów stacjonarnych I i II stopnia

odbędzie się 30 września 2013r. (poniedziałek)

 

w auli im. profesora Wacława Szuberta przy

ul. Lindleya 5 o godz. 17.30

Egzamin licencjacki (serbski) - drugi termin

WAŻNA INFORMACJA

Dla serbistów III roku.

Informujemy, iż egzamin licencjacki (II termin) odbędzie się 10 września br. o godz. 12.00.

 

Rejestracja na studia I stopnia

Szanowni Państwo!

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na studiach I stopnia. Rejestracji można dokonać TUTAJ.

 

Studia II stopnia

Informacja dla studentów II stopnia

Rekrutacja na I rok II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku: filologia, specjalność: filologia słowiańska została przedłużona do dnia 11września 2013 r. Do tego dnia możliwa jest rejestracja, a dopiero po tym terminie (20-24 września br.) możliwe będzie składanie dokumentów.

Informujemy, iż do tej pory na drugim stopniu zarejestrowało się 10 osób. Otworzenie kierunku będzie możliwe przy zgłoszeniu się 15 osób. Rejestracji dokonuje się TUTAJ.

Apelujemy zatem, by te osoby, które jeszcze nie zdały egzaminu licencjackiego, a chciałyby kontynuować naukę na II stopniu, dopilnowały wszelkich formalności i by przestrzegały ww. terminów.

Georgi Minczew
Kierownik Katedry Slawistyki Południowej

 

Egzamin licencjacki - drugi termin

WAŻNA INFORMACJA

Dla bułgarystów III roku.

Informujemy, iż egzamin licencjacki (II termin) odbędzie się 9 września br. o godz. 10.00, sala 108.

Kartka od studentów

Studenci łódzkiej slawistyki nie próżnują nawet w wakacje. Oto kartka, jaką od Nich dostaliśmy:

 

Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe już w Internecie

Szanowni Państwo!

Od dziś w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego można znaleźć dwa numery Południowosłowiańskich Zeszytów Naukowych. Zapraszamy do czytania!

Poszczególne artykuły najłatwiej znaleźć, wpisując nazwiska ich autorów w wyszukiwarce.


Nowa publikacja dr Agnieszki Zatorskiej

Miło nam Państwa poinformować, że właśnie ukazała się monografia dr Agnieszki Zatorskiej pt. Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce PUBLIKACJE.

 

List gratulacyjny

Miło nam poinformować, że Katedra Slawistyki Południowej otrzymała list gratulacyjny od Pana Ambasadora Republiki Słowenii w Polsce Jego Ekscelencji Marjana Šetinca. List do pobrania TUTAJ.

III Międzynarodowy Kongres Bułgarystyki w Sofii

W dniach  23-26  maja 2013 r. odbył się III Międzynarodowy Kongres Bułgarystyki w Sofii pod patronatem prezydenta Republiki Bułgarii Rosena Plewnaliewa.  W kongresie wzięło udział 500 naukowców z całego świata. Jedynym uczestnikiem  z Katedry Slawistyki Południowej UŁ był profesor Ilija Paczew, który  wystąpił z referatem o obrazach pamięci w powieści współczesnych  bułgarskich autorów za granicą. Jego interpretacja spowodowała duże zainteresowanie ze względu na aktualność problematyki literatury emigracyjnej o czym świadczyła ożywiona dyskusja w sekcji współczesnej literatury bułgarskiej. Prof. I. Paczew wziął udział we wszystkich organizowanych do tej pory międzynarodowych kongresach bułgarystyki w Sofii.

Podziękowania Honorowego Konsula Republiki Serbii

Szanowni Państwo!

Oto podziękowania, jakie nasza Katedra otrzymała od Honorowego Konsula Republiki Serbii: POBIERZ.

Terminy i komisje egzaminów licencjackich 2013

Bułgaryści:

Termin:

21.06.2013 r., godz. 13.00, sala 109

Komisja egzaminacyjna:

Prof. dr hab. Georgi Minczew ? przewodniczący

Dr Małgorzata Skowronek

Dr Ivan Petrov

 

Serbiści:

Termin:

27.06.2013 r., godz. 12.00 sala 109.

Komisja egzaminacyjna:

Prof. UŁ  dr hab. Jadwiga Sobczak ? przewodnicząca

Dr Anetta Buras-Marciniak

Dr Anna Skowron