Międzynarodowe wyróżnienie dla studentki filologii słowiańskiej - Pani Magdalena Gapsa, studentka II roku studiów magisterskich na filologii słowiańskiej w Uniwersytecie Łódzkim, znalazła się w gronie tegorocznych laureatów słoweńskiej Fundacji im. Stanislava Škrabca.
Pracownicy Katedry laureatami zespołowej Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia: Dr Zofia Brzozowska i dr Marek Majer zostali – wraz z prof. dr. hab. Mirosławem J. Leszką z Katedry Historii Bizancjum UŁ – laureatami zespołowej Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I stopnia za książkę pt." Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress".
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria

Publikacje pracowników Katedry

Miło nam Państwa poinformować o dwóch nowych publikacjach pracowników Katedry Filologii Słowiańskiej:

Ivan Petrov, Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV - początek XVII wieku), Łódź 2015.


G. Minczew, M. Skowronek, J. M. Wolski, Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie (Series Ceranea tom 1), Łódź 2016.


Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce PUBLIKACJE.